SIAC staat voor de Samenwerkingen Instellingen voor mensen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen. Deze instellingen bieden zorg- en dienstverlening aan de doelgroepen: doof, slechthorend, doofblind en taalontwikkelingsstoornis.