Documenten

Aanspraak ZG- Behandeling binnen de ZvW

Zorginstellingen zijn verantwoordelijk voor het leveren van doelmatige en gepaste zorg van goede kwaliteit. Voor de ZG-behandeling  aan mensen met auditieve en/of communicatieve beperkingen, die vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt geleverd, is een kwaliteitskader ontwikkeld dat verzekeraars kunnen gebruiken voor de zorginkoop, de selectie van de aanbieders en de beoordeling van declaraties. Er is middels een set zorgprogramma’s een forse stap gezet op weg naar inkoop van transparante en herkenbare producten. Dit alles maakt onderdeel uit van afspraken die samen met het Ministerie van VWS, ZN en cliëntenorganisaties in een roadmap zijn overeen gekomen.