Over SIAC

SIAC staat voor de Samenwerkende Instellingen voor mensen met Auditieve en/of Communicatieve beperkingen. Deze instellingen bieden zorg- en dienstverlening aan de doelgroepen: doof, slechthorend, doofblind en taalontwikkelingsstoornis.

De missie van SIAC is het bevorderen van een kwalitatief hoogwaardige, vraaggestuurde zorg- en dienstverlening voor mensen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Hiertoe werken de aangesloten leden samen op het gebied van:

  • Belangenbehartiging en public affairs;
  • Ordening, spreiding en vernieuwing van de zorg- en dienstverlening;
  • Deskundigheidsbevordering, expertiseontwikkeling, -borging en wetenschappelijk onderzoek.

Op deze wijze wil SIAC bevorderen dat instellingen voor mensen met auditieve en/of communicatieve beperkingen de ruimte krijgen doelmatige en innovatieve zorg- en dienstverlening te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden.

SIAC vertegenwoordigt de sector auditief en/of communicatief in landelijke overleggen met stakeholders, waaronder ministerie van VWS, NZa, ZN, Zorginstituut en cliƫntenorganisaties.